Adli yıl açılışlarının yeri de, yöntemi de anlamsızdır

Hatay Barosundan Yargıtay Başkanlığına açık mektup;

HABER MERKEZİ

Hatay Barosu, Yargıtay Başkanlığına açık mektup göndererek, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’ne yapılacak olan Adli Yıl açılış törenine katılmama gerekçesini bildirdi.

Hatay Barosunun açıklaması şöyle;

Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit tarafından 02.09.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’ne yapılacak olan Adli Yıl açılış töreni için Hatay Barosu Başkanlığına davetiye gönderilmiştir.

Gönderilen davetiye için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Konunun Saygıdeğer Kamuoyuna yansıması üzerine, ayrıntılı değerlendirmemizi hafta içinde kamuoyu ile paylaşacağımızı; ancak Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yürütme eliyle yönetildiği, yargının şeklen dahi bağımsız olma çabası vermediği, yürütme emrinde ve hiyerarşik yapıya dahil bir erk görüntüsü veren hiç bir ortamda olmayacağımızı, bu düşüncemizin ve tavrımızın daha önceki benzer konularda gösterdiğimiz tutumumuzdan farksız olduğunu kısaca açıklamıştık.

Adli yıl açılış törenine katılmanın, sadece konuşma olmadığını düşünüyoruz. İsmimiz farklı da olsa kullandığımız yetkinin aynı olduğu yargının tüm bileşenlerinin hep birlikte ev sahibi olduğu bir adli yıl açılışı ile öncelikle bir samimiyet testinden geçmemiz gerekiyor.

Sadece Yargıtay değil, Yargıtay Başsavcılığı, Danıştay ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte davet sahibi olarak aynı davetiyede yer almalıdır.

Adli yıl açılışları yargı erkinin tüm paydaşlarının ev sahipliği ve katılımıyla yapılmadıkça ve yukarıda sözü edilen tüm sorunların birlikte ele alındığı işbirliğine dönüşmedikçe adli yıl açılışlarının yeri de, yöntemi de anlamsızdır.

Yargının bağımsızlığı ilkesi Anayasa ve yasalarda mükemmel şekilde yer almış olsa bile, yargıç güvencesi olmayan bir sistem kimse için güvence değildir.

Adaletin tesisine ve yargılamaya ilişkin tüm sorunlar olduğu yerde dururken; konunun sadece konuşma-konuşmama meselesine ve adli yıl açılışının yapılacağı mekâna indirgenerek basitleştirilmesi ve bizden önce yargı erki kullanan tüm erklerin elbirliği ile şeklen dahi bağımsız olma çabası vermediği bir ortamda olmamız elbette beklenmemelidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube