Beyanname bildirmeyen derneklere 1246 lira ceza verilecek!

GÜLŞAH DÖNMEZ

5253 sayılı Dernekler Kanununun 19 uncu maddesi ile Dernekler Yönetmeliği’nin 83 üncü maddesi gereğince, 2018 yılı Dernek Beyannamelerinin 30 Nisan 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Konfederasyon, Federasyon, Dernek ve Dernek Şubeleri tarafından Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirimlerini yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde Beyanname bildiriminde bulunmayan dernek yöneticisine 1.246,00.-TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Doldurulacak beyannamelerde, 2018 yılı içerisinde yapılan tüm faaliyetlerin, kamu kurum ve kuruluşlardan ve sivil toplum örgütlerinden alınan yurtiçinden ve yurtdışından yardımların, çalışanların sayısı, tesisleri, taşınmaz malları ile araç bilgilerini eksiksiz olarak işlenmesi gerekmektedir.

2018 yılı sonu itibarı ile toplam geliri 774.018,00 TL ve üzeri olanlar 2019 yılında Bilanço Esasına göre defter tutmaları gerekmektedir.

Derneklerin mal ve hizmet alımlarının yönetim kurulu kararı ile kararlaştırılarak fatura karşılığı ödeme yapılmasını, fatura alınamaması halinde ödemeleri için gider pusulası kullanılmasını, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için ise (burs veya nakdi yardım) gider makbuzu veya banka dekontu kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca “İşletme Hesabı Tablosu” ve “Dernek İç Denetim Raporu”  düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Dernekler Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince; İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yılsonlarında (31 Aralık) (EK- 16)’da gösterilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenmesi ve bu tabloya uygun olarak işletme hesabı defterinin yılsonu itibarı ile gelir ve giderlerinin yazarak kapatılması gerekmektedir.

5253 sayılı Dernekler Kanununun 9 uncu maddesinde “Derneklerde iç denetim esastır…”hükmüne göre Denetleme Kurulu Dernek İç Denetim Raporu hazırlaması gerekmektedir. Dernek Tüzüğü hükmü çerçevesinde Dernek İç Denetim Raporunun hazırlanması ve dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. İç Denetim Raporu örneğine https://www.dernekler.gov.tr/tr/ebulten/duyurular/dernek-icdenetim-raporu.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.”

Bunları da okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube