Bir ülkede demokrasinin varlığı yurttaşın katılımı ile ölçülebilir

ÖZKAN BAKKAYLI

Gümrük Müşaviri/Araştırmacı-Yazar, Mehmet Çardak, seçim kanunlarının, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlendiğini bildirdi.

Çardak, gazetemize yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlendiğini belirtti.

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Çardak, şöyle devam etti:

“Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. Keza, yerel yönetimlerin kuruluş ve yetkileri de, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur.

Demokrasi, denetimin doğrudan halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimidir. Bir ülkede demokrasinin varlığı, karar alma ve yönetme süreçlerine yurttaşın katılımı ile ölçülebilir. Başka bir deyişle, yönetimin her kademesinde yurttaşın söz ve karar sahibi olma derecesi arttıkça, egemenliğin millete ait oluşu somut bir durum olarak ortaya çıkar. Bilinir ki, kendi kaderine hâkim olan yurttaş, ülkenin geleceğini belirleme gücünü de elinde bulundurur.

Hukuk devletlerinde bu düzenin çerçevesi, pozitif hukuk ile çizilir. Yani yasa, kararname, tüzük yönetmelik gibi genel düzenleyici işlemleri oluşturma yetkisine sahip olan yasa ve yürütme organları, adeta oyunun kurallarını da belirler.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube