Bu yasa teklifi sağlıkçıları cezalandırıyor!

VEYSEL SAVAŞ

İHD Hatay Şube Başkanı Servet Üstün Akbaba, KHK’ların sebep olduğu çalışma hakkı ihlalinin kalıcılaştırılmasının hukuksuz olduğunu savundu.

Akbaba, İHD Hatay Şubesi’nde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, kamuoyuna “Sağlıkta Şiddet Yasası” diye sunulan ve iktidar vekilleri tarafından meclise sunulan teklifin, çok daha ağır bir ihlal içerdiğini ileri sürdü.

Özetleyecek olursak bu teklifle, bugüne kadar KHK ile ihraç edilmiş yahut güvenlik soruşturması engeliyle karşı karşıya bırakılmış hekimlerin SGK ile anlaşması olan hastanelerde çalışmasının önünün kapatılmak istendiğine dikkati çeken Akbaba, şöyle devam etti:

“Öncelikle belirmek isteriz ki KHK yoluyla ihraçlar; sağlıklı ve şeffaf bir hukuki süreç işletilmediği için hukuki değildirler. Sağlıklı bir yargısal sürece dayanmayan ihraçlara karşı hukuk yolunun mümkün olduğunca ağır işlemesi, bu insanların çoğunun pasaportlarının iptal edilmiş olması, şimdi de hastanelerin neredeyse hiçbirinde çalışmalarına izin verilmemesi anayasa ve uluslararası yasalara açıkça aykırıdır. Eğer ortada bir suç varsa dahi bunun cezasının sınırları olmalıdır. Çoğunun hakkında soruşturma dahi açılmamış hekimlerin birden fazla cezaya ömür boyu çarptırılıyor olması yasal olsa bile hukuki değildir, meşru değildir.

Bizler, hak mücadelesi yürüten kurumlar olarak; bu yasa teklifinin sağlıkçıları ölüme mahkûm edecek çok ağır bir cezalandırma olduğunu düşünüyor ve bu yanlış yoldan dönülmesi için hükümete ve meclisteki milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. Hekimlerin kayıt dışı çalışmasına sebep olacak bu teklifin sağlık hakkına da zarar vereceğini öngörüyoruz. Hakların sistematik olarak ihlal edildiği bu politikanın terk edilmesi, bütün iş ve işleyişlerin adalet ölçüsüne ve hukuka uygun olarak yürütülmesi, birlikte yaşamı ortadan kaldıracak politikalar yerine uzlaşı ve birlikteliği güçlendirecek bir siyaset yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Bunları da okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube