Bu yasa yaramızı sarmaz!

GÜLŞAH DÖNMEZ

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Haksöz, sağlıkta şiddeti önleme adına hazırlanan yasa tasarısını eleştirdi.

Haksöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:

“Sağlıkta şiddete karşı 3 hafta önce bir hafta sürecek nöbet eylemi gerçekleştirmiştik. Ancak vermek istediğimiz mesajın ilgililere ulaşmadığını üzülerek gördük. Komisyonda görüşülen yasa tasarısı sağlıkta şiddeti önleme konusunda hiçbir yaraya derman olacak bir tasarı değildir. Bu tasarı hazırlanırken sağlık profesyonelleri, odalar ve sendikalarla hiçbir görüşme yapılmadığı ve fikir alınmadığı aşikârdır. Hâlbuki işin mutfağında çalışan insanların bu konuda elbette söyleyeceği şeyler vardır.

Tasarı incelendiğinde odaların yetkilerini azaltan maddelerde içerdiği görülmektedir. Oysaki AB ülkelerinde sağlık planlaması, uygulamaları ve etik konular tabip odaları tarafından yönlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Sağlıkta şiddetle ilgisi olmayan, odaları geri götüren bir tasarı olduğu görülecektir.

Bir başka konuda KHK’lar ile işten çıkarılanların durumudur. Hakkında hiçbir kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan ihraç edilen ve güvenlik soruşturması öne sürülerek ataması yapılmayan hekimlerin devlette çalışması zaten yasaklanmıştır. Bu tasarı ile daha önceki uygulamaların aksine olarak, SGK ile ilgili kurumlarda yani özel hastanelerde çalışmaları da engellenmekte ve aileleriyle birlikte yoksulluğa mahkum edilmektedir.

Tüm bu konular incelendiğinde tasarının acilen geri çekilip konunun paydaşlarıyla çok yönlü olarak görüşülüp sağlıkta şiddeti gerçekten engelleyecek, TTB’nin yasa önerisinin dikkate alan bir tasarı halinde yeniden meclise sunulması gerekmektedir.”

Bunları da okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube