Çardak: İtaat, medeniyetimizin temel sorunudur.

VEYSEL SAVAŞ

Araştırmacı-Yazar Mehmet Çardak, itaatin yıkıcı ve düşünceyi sınırlayan ve gerçeği yalanlayan bir davranış biçimi olduğuna dikkati çekti.

Çardak, gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Alman Psikolog ve Psikanalist-Yazar Arno Guen’e göre; itaat, medeniyetimizin temel sorunudur. İtaat, bizim için hava ve su kadar doğal bir hale gelmiştir. İtaat, başka birinin iradesine ve isteğine boyun eğmektir. Bu birisi, boyun eğenin üzerine güç uygular. Boyun eğme konuşma ve düşünmenin de öncesinde başlar.

Babanın her sözü, aileleri için bir kanun gibidir! Bununla birlikte, kişileri sadakate yönlendiren şey anlık duygusal ve deneyim durumunu tersine çevirir. Birey kendisini zalimle özdeşleştirip onu adaletsizliği için sevmeye başlar. Çocuklar, babalarına olağanüstü bir saygı duyarlar.  Babalarına olan korkuları, sevgilerinden daha büyüktür. Dolayısıyla da itaatsizlik korkusu zalimliği boyun eğmeye yol açar.

Böylece kişi çocukluğunda başlayan bu itaati sonradan farkında olmadan benimser ve ona katlanır. Bizler kendimizi itaatkâr olarak görmüyoruz; akılcı düşünce ile körü körüne itaate karşı koyabileceğimize inanıyoruz. Bu daha ziyade çocukluğumuzun erken zamanlarında bastırmak zorunda kaldığımız annelerimizin ve babalarımızın ezici gücünün esaretidir. Kültürümüze göre ebeveynlerimiz her şeyi bilen, bizim için en iyisini isteyen kişiler oldukları için, onların üzerimizdeki gücünü fark edemiyoruz.

Bu sebepten dolayı itaat de olduğu gibi algılanmaz, daha çok insanların büyük çoğunluğu kendi itaatkârlıklarıyla yüzleştiklerinde kendilerini tehdit altında hisseder. İtaat beraberinde kemer sıkmayı gerektirecek yöneticilere hizmet eder. Onlar da sosyal adaletsizlikleri ve zulümleri ahlaki değerlere yükseltmek suretiyle haklı çıkarırlar.

Aslında itaat yıkıcıdır;  düşünceyi sınırlar ve gerçeği yalanlar! Gerçeğin bütünlüğü sınırlandırılamaz ve sadece güçlü alanların dar perspektifine indirgenemez. Daha iyi bir dünya kayıp bir cennetin fantezisi değildir. Körlenmiş itaat kırıldığında ve gerçek kişilerarası empatiye dönüştürüldüğünde daha iyi bir dünya görünür hale gelir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube