Güçlü devlet, güçlü kurumlarla vardır!

Araştırmacı-Yazar Mehmet Çardak’tan ‘Gümrük Ailesine’ önemli mesajlar..

GÜLŞAH DÖNMEZ

Araştırmacı-Yazar Mehmet Çardak, gümrük idaresinin hem kurumsal, hem işlevsel, hem de ekonomik olarak devletin temel egemenlik alanlarının başında geldiğini söyledi.

Çardak, gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, “Gümrük ailesi; Gümrük Kanunu’na dayanan gümrük personeli, gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları, stajyerler ve yetkisiz (kimliksiz) iş takipçileri arasındaki ilişkilerin oluşturduğu gümrükleme sektörü içindeki en önemli birlikteliktir” dedi.

Gümrük personelinin, gümrük idarelerinde Gümrük Mevzuatı’nda belirtilen işlemleri gerçekleştiren kamu görevlileri olduğunu hatırlatan Çardak, şöyle devam etti:

“Gümrük idaresi hem kurumsal, hem işlevsel, hem de ekonomik olarak Devletin temel egemenlik alanlarının başında gelmektedir. Devlet denen şey ise halk için, kamu için vardır! Devlet kendini kurumlar, kurallar ve teamüllerle birlikte var eder. Güçlü devlet, güçlü kurumlarla vardır.

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Yeni Gümrük Kanunu Taslağı eninde sonunda kanun teklifi olarak Meclis’e gelecektir. Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin vicdanlı milletvekilleri gümrük emekçilerini yok sayan bu anlayışa ve iradeye ‘dur’ diyecektir. Çünkü binlerce yetkisiz gümrük iş takipçileri sadece gümrük müşavirlerinin sorumluluğunda gümrüklü yer ve sahalara girip çıkabilmek için yasal dayanak istiyorlar. Yetkisiz emekçilerin, gümrük müşavirinin yanında geçen hizmetleri stajyerlikten sayılabilir. Onlar, en azından bir kimliğe kavuşturulabilir. Meclis, yetkisiz gümrük emekçiler konusuna uzlaşmayla, inatlaşmadan çözüm bulamaz ise, Gümrük Ailesi’nin yapısı tamamen bozulabilir ve gümrükleme sektöründe yaşanan kaos daha da derinleşebilir.

GÜMRÜK EMEKÇİSİNİN GÖZÜ YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞINDA

Hatırlatmakta fayda var: Bugüne kadar,  yetkisiz iş takipçilerini ara sıra gümrüklerden kovmak ya da Gümrük Kanunu’nda öngörülen usulsüzlük cezası ile cezalandırmak hiçbir zaman çözüm olmamıştır. Gümrük’te sevilen bir kişi olmak, saygı duyulan olmaktan daha önemlidir!  Çünkü saygı bazen mecburidir ama sevgi yürektendir.

Binlerce yetkisiz gümrük emekçisinin gözü Yeni Gümrük Kanunu Taslağı’ndadır.   Yıllardır gümrüklerde itilen kalkılan, horlanan ve dışlanan yetkisiz gümrük emekçileri gümrüklere rahatça girip çıkabilmek için umutla Meclis’ten ışık bekliyor. Vicdanlı milletvekilleri, gümrüklerde yaşanan bu mağduriyete çare üretebilir ve bu ıstıraplı insanların dertlerine derman olabilir.

Gümrük müşavirinin yanında en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmakta olan yetkisiz iş takipçileri, Yeni Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe gireceği tarih itibariyle ‘stajyer’ sayılabilir ve tıpkı stajyerler gibi gümrüklü yer ve sahalara girip çıkmalarına izin verilebilir. Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından verilecek eğitim programlarını tamamlayıp başarılı olanlara ‘stajyer’ kimliği verilebilir. Bunlardan Gümrük Kanunu’nda belirtilen gümrük müşavir yardımcısı olabilme şartlarını taşıyanlar Gümrük Müşavir yardımcısı sınavına girebilirler. Gümrük müşavir yardımcısı olabilme şartlarını taşımayanlar ise ‘stajyer’ olarak hizmet vermeye devam ederler. Hatta gümrük emekçileri, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görev alanı itibariyle kuracakları bir dernek çatısı altında örgütlenebilirler.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARDA KAYIT İÇİNE ALINMIŞ OLUR

Böylelikle en azından gümrükleme sektöründe kayıt dışı çalışanlar da kayıt içine alınmış olur. Gümrük emekçilerine de sorumluluk yüklemekte fayda var! Asıl mesele şudur: Gümrük idaresinin kendi başına açtığı dertlere şeytan gelse çare bulamaz. Ama endişeye hiç mahal yok! Gümrük sofrası, Gümrük Ailesi’nin tüm fertlerine yeter! Yeter ki aile fertleri arasında sevgi, saygı, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik olsun.  Çok sevdiğim bir sözdür: Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü yalnız taşır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube