Halkın refahını arttırmak için tek yol haritası olacak!

Araştırmacı-Yazar Çardak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı ile ilgili görüş bildirdi..

VEYSEL SAVAŞ

Araştırmacı-Yazar Mehmet Çardak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu bildirdi. Çardak, gazetemize yaptığı açıklamada, planın, uzun vadeli bir perspektifle ülkenin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için tek yol haritası olacağını savundu.

11. Kalkınma Planı, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklandığına dikkati çeken Çardak, şöyle devam etti:

“Plana göre, 2023 yılında gayrisafi yurtiçi hâsılanın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiştir.  Planda, gümrük hizmetlerinde uluslararası standartlar ve yükümlülüklerimiz doğrultusunda bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılması, ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılması, etkin kontrol yöntemlerinin uygulanarak kaçakçılığın önlenmesi ve işlemlerde şeffaflığın ve öngörülebilirliğin esas alınması temel alınmıştır.”

Çardak, gümrük hizmetlerinde 2023 hedefleri hakkında da görüş bildirerek,  “Farklı kurumlarca yürütülen kontrol, izin ve onay süreçleri ile bu işlemler için aranan belgeler ilgili kurumlar tarafından yerindelik açısından incelerek daha rasyonel hale getirilecek ve dijitalleşme ile birlikte bürokrasi azaltılacaktır. Gümrük işlemleri için farklı kurumlardan temin edilen belgelerin tek başvuru noktasından elektronik olarak temin edilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. Geçiş belgeleri tahsislerinde dağıtım ofislerine ibraz edilen evrakların tamamı elektronik ortama alınacak ve kâğıt belge ibrazı sonlandırılacaktır.

Gümrük Müşavirleri odası kurulacaktır. Gümrük işlemlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılacaktır. Yeni ‘Bilge Projesi’ hayata geçirilecektir. Gümrük hizmetleriyle ilgili farklı kurumlarca işletilen otomasyon sistemleri entegre edilecektir. Kara sınır kapıları ve iç gümrüklerde tüm ödemelerin 24 saat kartlı ve elektronik sistemle yapılması sağlanacaktır.

11. Kalkınma Planı döneminde gümrük hizmetlerinde hedef: Hâlihazırda 415 olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi firma sayısını 575’e çıkarmaktır. Gümrük idaresince, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi firmalar için ‘özel’ gümrük yolu tahsis edilmiştir.  Oysaki en kısa yol, sarp yollardır. Hiçbir yol yoktur ki sonu olmasın. Gümrük Müşavirleri için takip edilmesi gereken yol ‘mutat’ yoldur” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube