Kadın!

Cinsiyet olarak üremeye erkekle paydaş olan cinse dişi, sosyal hayatta bu durumun karşılığına ise kadın denir. Kadın, evrende bir denge unsurudur. Asla erkeğin tamamlayıcısı değil, başlı başına bir “değer”dir. Kendine münhasır bir kavramdır.

Tarihsel süreçte kadın ve aile yapılanması:

Sosyolojik boyutta değerlendirildiğinde ilk aile oluşumu Anaerkil (kadın egemen ) bir yapılanmadır. Kadının ürettiği, savaştığı, mücadele ettiği, akışı yönlendirdiği toplumsal bir yaşam tarzı egemendi. Toprağa yerleşmeyle, toprağın işlenmesiyle, zirai yapılanmayla birlikte daha çok fiziksel gücün ortaya çıkmasıyla aile yapısı Ataerkil (erkek egemen) bir yapıya dönüşmüştür. Erkek kadının daha önceden sahip olduğu tüm nitelikleri kendinde barındırmış, kadın daha çok ev işleriyle meşgul olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte toplumsal rollerde yeniden bir yapılanma meydana gelmiş ve Çekirdek aile yapısı ortaya çıkmıştır. Artık erkek de kadın da aynı ortamlarda çalışmaya başlamış, üretime ortak olmuşlardır. Artık hiçbir cinsin diğer cinse üstünlüğü kalmamış, hayatın birçok alanında eşitlik sağlanmıştı. Tabi sosyal değişimler fizik kanunları gibi keskin ve ani oluşabilen değişimler değildir. Kadın sosyal hayatta aktifleştikçe -kimi zaman erkeklerden daha iyi oldukça- erkekler tarafından psikolojik baskılara maruz kalıyor. Kadınlar başarılı oldukça erkeklerdeki yetersizlik duygusu onları fiziksel müdahalelere sevk ediyordu. Ve adına “şiddet” dediğimiz kavram toplumsal yaşam içerisindeki yerini alıyordu. Tekrar tekrar söylüyorum, kadına uygulanan şiddetin altında yatan temel etmen “erkeğin yetersizliği”dir. Şiddetin kendisi bile kavramsal olarak tek başına iğrenç duruyor zaten. Bunu bir de kadın ve çocuklarla birlikte yazdığınızda olayın vehametine sınır koyamıyoruz. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Bu suçu işleyenlerin cezasının maddi hiçbir karşılığı yoktur. En net bir betimlemeyle “Kadın topraktır. Toprak doğurganlıktır. Doğurganlık üretimdir. Üretim gelişmedir.”

Bu yazıyı yazan bir erkek olarak yazımı şöyle noktalayacam;

Cinsiyetin tek farkı vardır; o da üreme de üstlenilen görevdir. Onun dışında hiçbir fark yoktur. Eğer illaki anlam yüklenilecek ise; KADIN ŞİİRDİR…KADIN EMEKTİR…KADIN CENNETTİR…KADIN SANATTIR…KADIN UMUTTUR…KADIN GÖNÜLDÜR…KADIN ARAÇ DEĞİL AMAÇTIR!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube