Liyakat esaslarında kriterleriniz nelerdir?

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu

BÜLENT KAVUK

Sağlık Bakanlığında uygulanan ücret politikasının personeli ikiye böldüğünü iddia eden CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal; “Sağlık Bakanlığı Merkez-Taşra, Sözleşmeli-Kadrolu ayrımına son vermelidir. Her türlü suiistimale açık olan bu adaletsiz ücret anlayışı bir an önce düzeltilmelidir. Aksi halde personel arasında var olan ücret farkı giderek büyüyerek içinden çıkılmaz bir hale gelecektir” dedi.

Serkan Topal, konuyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemi ile yazılı soru önergesi vererek TBMM’nin gündemine taşıdı.

Topal önergesinde şu görüşlere yer verdi:

“694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılarak yönetim kadrolarında bulunan personelin sözleşmeli olarak istihdam edilmeleri sağlanmıştır. Özellikle taşra teşkilatında istihdam edilen personelin alacağı ücret ve pozisyonlar aynı kararnamede (II) Sayılı Cetvelde yayınlanmıştır. Taşra teşkilatında çalışan personel ile ilgili olarak ciddi avantajlar sağlayan bu durum;  merkez-taşra personeli arasında ciddi sıkıntılara neden olmuştur.

Bu bağlamda;

1-Sağlık Bakanlığında istihdam edilen personel çalışma esasları bakımından hangi yasaya tabidir? 694 sayılı KHK kapsamında çalışan personel sayısı ne kadardır?

2-Taşra teşkilatında görev yapan İl Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü/Uzman şeklinde görev yapan personel sayısı ne kadardır? Bu personele uygulanan ücret sistemi nedir? Aynı pozisyonda çalışan merkezdeki personel ile aralarındaki ücret fakrı ne kadardır?

3-Merkez teşkilatında görev yapan, ancak 694 sayılı KHK’dan sonra taşrada görevlendirilerek sözleşmeye geçirilen ve daha sonra merkezde görevlendirilen; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Başkan, Başkan Yardımcısı gibi yöneticiler var mıdır? Bunlar hangi pozisyonda görev yapmaktadırlar. Neden böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Bunlar kimlerdir?

4-Bakanlığınızın Taşra teşkilatında uygulamaya koyduğu “yüksek ücret” uygulaması başka herhangi bir bakanlıkta uygulanmakta mıdır? Bu hangi bakanlıktır?

5-Bakanlığınızda uygulanan hiyerarşik yapılanma ve kadrolara atamalar 657 DMK’nın liyakat ilkesine göre yapılmakta mıdır? Bu liyakat esaslarında kriterleriniz nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube