Projeler sanal yanılsamadan ibaret!

Mimarlar Odası Hatay Şubesi, isim vermeden adayların projelerinin kentsel tasarım ve kentsel planlama ilkeleriyle bağdaşmadığını, hatta kente zarar verecek önerilerle kamuoyunun yanıltıldığını ileri sürdü..

VEYSEL SAVAŞ

Mimarlar Odası Hatay Şubesi, yaşadığı kente karşı sorumlulukları çerçevesinde; daha iyi, yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme açışından birçok konuda sorunların tespiti ve çözüm önerilerini yerel yönetimler ve kamuoyu ile paylaştıklarını bildirdi.

Mimarlar Odası Hatay Şubesi tarafından gazetemize yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Bilindiği üzere Hatay ilimiz 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesine kadar 12 ilçeden oluşan bir il iken 6360 sayılı kanunla beraber Büyükşehir Belediyesi’nin kurulmasıyla ilçe sayısı yeni kurulan Arsuz, Defne ve Payas’la birlikte 15’e yükselmiştir. Kuşkusuz ki hem Büyükşehir belediyesinin hem de yeni kurulan ilçe belediyelerinin kurumsal yapılarını oluşturmaları zaman almıştır. Ancak geçen beş yıllık süreç değerlendirme açısından yeterli bir süre olarak görülmelidir.

Hatay ili kapsamında yerel yönetimlere baktığımızda Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin hepsi çok iyi hizmetler yaparak yıllardır çözülemeyen birçok sorunu çözdüklerini ifade etmektedirler. Her bir belediyenin yaptığı bazı olumlu çalışmalara karşın geldiğimiz noktada bu kentte yaşayan bireyler olarak hiçbirimiz hakkettiğimiz noktada olduğumuzu maalesef söyleyemiyoruz. Hatta 2019’dan sonra yeni dönemde de hakkettiğimiz noktaya gelebileceğimizi gösterecek bir yaklaşım da göremediğimizi üzülerek belirtmek isteriz. Seçimler öncesi katılımcı, demokratik, şeffaf yönetim vaatleri seçimler sonrasında unutularak karar alma süreçlerinde kentliler ve kentteki dinamikler yok sayılmaktadır.

Mevcut siyaset yapma anlayışı “kenti ve toplumu geliştirmek, daha yaşanabilir bir kent ve çevre yaratmak” yerine, sadece çıkar ilişkilerine dayalı bir yönetim kurgusuyla beraber seçimi kazanmak hesaplarına indirgenmiş durumdadır. Birçok aday, proje adı altında kentsel tasarım ve kentsel planlama ilkeleriyle bağdaşmayan, hatta kente zarar verecek önerilerle kamuoyunu yanıltmaktadır. Bazı projeler ise, yer ve bağlamından kopuk, sanal bir yanılsamadan ibaret. Meslek Odaları olarak bizlere düşen görev halkımızı bu konuda bilgilendirmektir. Bu anlamda bizlerin görüş ve önerilerini kamuoyuna iletmek için yerel basın ve medya kuruluşlarımızın duyarlılığını önemsemekteyiz.

Mevcut yerel yönetim anlayışının yarattığı umutsuzluktan çıkış yolu ancak, kentlerin yeniden üretici niteliğinin öne çıkarılması, bir kültürel üretim alanı olarak kimlikli ve yaşanabilir bir niteliğe kavuşması, yerel yönetimlerin de bu temel anlayışa uygun bir şekilde yapılanmaları ve demokratikleşmeleri ile mümkündür. Bu öngörünün temel ekseninde kent topraklarının kamusal ihtiyaçlara uygun ve kentliler yararına kullanılması gerekliliği bulunmaktadır. Ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel bütün sorunlar, ortak geleceğin ancak bu düşünce ekseninde yaşanabilir olacağını bize göstermektedir.

Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak bu bağlamda, toplumsal- kültürel yaşamın önemli bir ögesi olan mimarlığın sorumlulukları çerçevesinde dünyamız, ülkemiz ve mesleğimizin geleceğine ilişkin endişelerini, politika ve önerilerini ülkemiz politik ortamına, yerel yönetimlere talip olanlara ve kamuoyuna iletmek üzere “2019 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNE DOĞRU KENTE DAİR DEĞERLENDİRMELER & ÖNERİLER” raporumuzu ve bütün adaylardan beklentimizi özetleyen yerel yönetim taleplerimizi paylaşıyoruz.”

Bunları da okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube