Sağlıkta şiddet yasası, hemen şimdi!

SABAHATTİN ATASOY

Türk Tabipler Birliği (TBB) tarafından yapılan çağrı üzerine ülkenin çeşitli yerlerinde, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti protesto etmek için bir haftalık bir nöbet eylemi gerçekleştirildi. Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın bir hastası tarafından öldürülmesinin ardından, sağlıkta şiddet vakalarına dikkat çekmek ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasını talep etmek için başlatılan eylemler, önceki gün sona erdi. Hatay Tabip Odası (HTO) üyeleri, nöbetin son gününde Antakya Atatürk Parkı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. HTO Yönetim Kurulu adına açıklama yapan  HTO Başkanı Dr. Cengiz Haksöz, ülke genelinde günde ortalama 30 sağlıkta şiddet vakası yaşandığına vurgu yaptı. Dr. Haksöz, “Biz hekimler hastalığı tedavi etmeden önce tanıyı doğru koymaya çalışırız. Yurdumuzda günde ortalama 30 sağlıkta şiddet vakası yaşanmaktadır.

Türkiye de yaşanan sağlıkta şiddet olaylarını tek tek incelersek bir sonuca varabiliriz” dedikten sonra katledilen sağlık çalışanlarının isimlerini andı. Dr. Haksöz, “15 gün önce Dr. Fikret Hacıosman psikiyatri hastasının hastaneye sokabildiği silahla katledildi. Dikkat edilirse tüm vakalar bazı şeyleri işaret ediyor. Hastalar hekimlerden usulsüz işlem yapmasını talep etmektedir.  Talepleri yerine gelmeyince şiddete başvurabilmektedirler. Sağlık Kuruluşlarına her türlü silah rahatlıkla sokulabilmektedir. Hekimlerde iş yoğunluğu nedeniyle tükenmişlik sendromu gelişmektedir. Hastalar ekonomik zorluklar, işsizlik vb. gibi nedenlerle sabırsız gergin ve hoş görüsüz olabilmektedir. Hatta bu ruh hali zaman zaman cinnet derecesine gelebilmektedir. Her gün yazılı ve görsel medyada kadına ve çocuğa şiddet haberlerini üzülerek izliyoruz. Evde bulunan silahla birbirini vuran, düğünlerde açtıkları ateş sonucu ölüm olayları da yaşanabiliyor. Beyaz kod gibi uygulamalar yetersiz olup sağlıkta şiddet uygulayanlara verilen cezalar caydırıcılıktan uzak. Tüm bunların yansıması Sağlıkta Şiddet olarak ortaya çıkmakta. Oysa uygulanan sağlık politikalarının planlayıcısı hekimler veya sağlık çalışanları değil” diye konuştu.

TTB’NİN SUNDUĞU TASARI KABUL EDİLSİN

Dr. Haksöz açıklamasının devamında TTB’nin 2014 yılında titiz bir çalışmayla sağlıkta şiddet yasa tasarısı hazırladığını hatırlattı ve sağlık Bakanı ile meclis başkanından istenen randevunun henüz alınamadığına dikkat çekti. Dr. Haksöz, “Geldiğimiz noktada gittikçe artan sağlıkta şiddet tahammül edilemez hale gelmiştir. TTB bu konuya dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye’de bir haftalık nöbet eylemi planlamıştır. Bizde bugün son nöbetimizi tutmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu vesile ile Sağlık Bakanlığı yetkililerden taleplerimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz. Sağlığı alınır satılır meta haline getiren sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilip tedavi edici değil daha ucuz olan koruyucu hekimliği önceleyen sağlık politikasına geçilsin. Performans sistemi kaldırılsın. Bireysel silahlanma bir an önce kontrol altına alınsın. Sağlık kuruluşlarının girişlerine silah sokulmasını engelleyen tertibat bulunsun. TTB’nin önerdiği sağlıkta şiddet yasası acilen yasalaşsın. Sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumlusu hekimler değildir” diyerek sözlerini noktaladı.

Basın açıklamasına Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman’ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi katılım gösterdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube