Samandağ Belediyesinde Meclis toplantısı gerçekleşti

HABER MERKEZİ

Samandağ Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz’ın başkanlığında gerçekleşti.

Samandağ Belediyesi hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda gerçekleşen meclis toplantısı yoklama ile başladı.

2019 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısının maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Görüşülüp karara bağlanan maddeler ise şöyle;

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet binek hizmet aracı, 1 adet kabinli pickup, 1 adet çift kabinli pickup, 1 adet açık tip tryler dorsesi ve 2 adet motorsikletin satın alınması hususu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediyemiz norm kadroda yer alan TH sınıfından 2 adet 5 derecelik İstatistikçi, 1 adet 7 derecelik Sanat Tarihçisi, 2 adet 8 derecelik Arkeolog ve GİH sınıfından 1 adet 5 derecelik Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarının iptal edilerek; TH sınıfından 1 derecelik 3 adet ve 5 derecelik 2 adet Mühendis, GİH sınıfından 9 derecelik 1 adet VHKİ kadrolarının ihdas edilmesi hususu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edildi.

16.07.2019 tarih ve 60 sayılı meclis kararıyla Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen belediyemiz sınırları içerisinde yer altı ve yer üstünden geçen GSM operatörlerinin kullanmış olduğu geçiş işgaliyesi sabit ve mobil haberleşme alt yapısına ait ücretlerin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporu görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

Hatay İdare Mahkemesinin 08.03.2019 tarih ve 2016/1251 Esas ve 2019/403 sayılı kararı oy birliği ile kabul edildi.

Belediyemiz Meclisinin 16.07.2019 tarih ve 60 sayılı kararıyla komisyona havale edilen ilçemizde kurulacak Evsel Atık Transfer Merkezinin yer tespiti ile ilgili komisyon raporu görüşüldü.

Belediyemiz Meclisinin Eylül ayında yapacağı toplantının 06.09. 2019 Cuma günü saat 16:00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz tarafından meclise önerge sunuldu.

Başkan Eryılmaz’ın sunduğu önerge;“İlçemiz Sutaşı Mahallesi’nde kamuya terkli alan İmar Planında “Trafo Alanı” olarak tanımlıdır. Sutaşı Mahallesi elektrik ihtiyacı kapsamında tesisin yapılabilmesi için ilgili parselin TOROSLAR EDAŞ. (TEDAŞ)’a tahsis gerekmektedir. Söz konusu Sutaşı Mahallesi’nde bulunan 150 metrekarelik kamuya terkli ve imar planında trafo alanı olarak tanımlı alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin d) bendine göre TOROSLAR EDAŞ. (TEDAŞ)adına tahsis edilmesi ile ilgili önerge” gündeme alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Kooperatifler kanununa göre bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az 1.000 pay taahhüt etmesi zorunludur. 1000 pay ile ortağı olduğumuz sınırlı sorumlu Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki payımızın kanunun müsaade ettiği maksimum değer 5.000 paya yükseltilmesi hususu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi hükmü doğrultusunda mülkiyeti belediyemize ait tapu kaydı Vakıflı Mahallesi 874 numaralı taşınmazda belediyemizin hazırlayacağı proje kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince 25 yıllığına sınırlı ayni hak (irtifak hakkı tesisi) tesis edilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi hususu gündeme alınarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Mülkiyeti belediyemize ait5547 parsel sayılı taşınmazda kat ittifakı ile oluşturulan ve A-11 bağımsız bölüm numaralı dubleks daire, 05.06.2015 tarih 252 sayılı encümen kararıyla 145.000.00 TL + %18 KDV karşılığında Elif Düzel’e satışı yapılmış ve satış bedelinden 63.000 TL para ödenmiştir. Satış bedelinin tamamı yatmadığından devri yapılmamıştır. Mülkiyeti belediyemize ait  , belediyemizin yapmış olduğu 1. Etap toplu konut projesinde yer alan, tapu kaydı Zeytunlu Mahallesi 5547 numaralı taşınmazda kat ittifakı ile oluşturulan ve bağımsız bölüm numarası A-11 dubleks dairenin satışı için belediye encümenine yetki verilmesi hususu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube