Suzan Şahin’den Adalet Bakanına ‘Genelgeye uyun’ çağrısı

HABER MERKEZİ

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin, Çocuk İzleme Merkezlerini Meclis’e taşıdı. Cinsel istismara uğrayan çocukların ifadelerinin alınması sürecinde çocukların ikinci kere travmatize edildiklerini belirten Şahin, Bakanlığın konuya ilgili yayınladığı genelgeye uymadığını söyledi.

CHP’li Şahin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde çocuk ve kadınlara yönelik işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda son günlerde yaşanan artış yaşandığını belirterek, “Bu suçlara yönelik soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl yürütüldüğü konusunda endişelerini de beraberinde getirmektedir.” dedi. Özellikle çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar suçlarında çocukların ifadelerinin uygun koşullarda alınmadığı için çocukların ikincil olarak travmatize edildiklerini vurgulayan Şahini, Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili yayınladığı genelgeye de uymadığını söyledi.

Şahin, Bakan Gül’e konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

Hatay ile ve ilçelerinde 2013-2019 yılları arasında yıllar itibarıyla çocukların cinsel istismarı suç ve karar sayısı nedir? 

Bakanlığınız tarafından yayımlanan 170 no’lu genelge kapsamında cinsel istismar suç soruşturmalarında mağdur çocukların adli ve tıbbi işlemlerinin bu alanda eğitimli personelin görev yaptığı Çocuk İzleme Merkezlerinde dinlenmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. Türkiye’de kaç kurum ve/veya hastanede Çocuk İzleme Merkezi bulunmaktadır? Hatay il ve ilçelerinde Çocuk İzleme Merkezleri var mıdır?

Her il ve ilçede Çocuk İzleme Merkezlerinin kurulması ve etkin uygulanması konusunda programınız nedir? Çocuk İzleme Merkezi bulunmayan il ve ilçelere bu merkezlerin ne kadar sürede kurulması hedeflenmektedir?

Çocuk İzleme Merkezi bulunmayan il ve ilçelerde mağdur çocuğun ifadesinin alınması işlemi nasıl sağlanmaktadır? Bu konuda bu alanda eğitimli uzman kişi ve kuruluşlardan yardım alınmakta mıdır? Cinsel istismara uğrayan mağdur çocukların ikincil olarak örselenmesi ve travmatize olmasını önlemek için ne gibi tedbirler alınmakta, mağdur çocuğun süreci travmatize olmadan ve örselenmeden atlatabilmesi konusunda hangi çalışmalar yürütülmektedir?

Cinsel istismar mağduru çocukların fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan hallerde adli görüşme odalarının kurulması gerekliliği söz konusu genelgede belirtilmektedir. Adli görüşme odaları etkin olarak kullanılmakta mıdır? Türkiye’de kaç il ve ilçe adliyesinde adli görüşme odası var mıdır? Hatay ili ve ilçelerinde adli görüşme odaları bulunmakta mıdır?

Söz konusu genelgede cinsel istismar suç mağdurları ile temas halinde olan kamu görevlilerin mağdura yaklaşımına ilişkin ilke ve davranış kurallarını içeren “Mağdura Yaklaşım Kılavuzu” hazırlanması gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de söz konusu personele gerekli eğitimler verilmiş midir? Hatay il ve ilçelerinde bu alanda çalışan kamu ya da hastane çalışanları gerekli eğitimler almış ve bu konuda yeterli bilgiye sahip midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube