Yeterli ve etkili bir gıda denetim hizmetinin yapılmıyor!

ÖZKAN BAKKAYLI

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Ahmet Sever, gıda, insanın yaşamını sürdürmesinin gerekli bir unsuru olduğuna dikkati çekti.

Sever, gazetemize yaptığı açıklamada, coğrafi konumu, tarımsal üretime uygun toprak yapısı ve iklimsel özellikleriyle çok önemli bir tarımsal potansiyele sahip ülkemizde, bu avantajların değerlendirilmediğini ve ülkemiz insanı yeterli gıdaya ulaşamama sorunuyla karşı karşıya geldiğini ileri sürdü.

Son bir yıl içinde yaşanan ekonomik krizle beraber özellikle gıda enflasyonunun arttığını bildiren Sever, şöyle devam etti:

“Döviz fiyatları yükselmiş, işsizlik artmış ve kişi başına düşen milli gelir tekrardan on bin doların altına düşerek, halkımızın alım gücünü önemli ölçüde zayıflatmıştır. Gıda fiyatlarını düşürmek ve tüketiciye daha ucuza gıda teminini sağlamak için uygulanan tanzim satış çadırları ve gıda maddeleri ithalatı ise herhangi bir sorunu çözememiş, halkımızın gıdaya kolayca ve güvenilir olarak ulaşımını sağlayamamıştır.

Ülkemizde gıdaya kolay ulaşılabilme sorunu dışında bir önemli sorun başlığı da gıda güvenirliği konusunda yaşanan üzücü olaylardır. Son dönemde bu konuda yazılı ve görsel medyada yer alan haberlere bakıldığında göze ilk çarpanlar; Mersin’de kaçak içkiden insanların yaşamlarını yitirmesi, yurt dışına ihraç edilen sebze ve meyvelerde pestisit kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle insan sağlığı açısından güvenilir olmadığı kararlarıyla, ülkemize geri gönderilmesidir. Yaşanan bütün bu sorunlar, ülkemizde yeterli ve etkili bir gıda denetim hizmetinin yapılamadığını göstermektedir. Gıda üreten veya paketleyen İşletmelerde konu uzmanı göre Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisi bulundurma zorunluluğunun çeşitli nedenlerden denetlenmemesi yanında Kamu denetçilerinin yetersiz olması ile Yeterli gıda denetim hizmetlerinin verilmemesi, üretici ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi yapılabilinecek zorunlu kamu spotlarının yapılmaması gibi çok kolay tedbirlerle çözülebilecek sorunlar, bunlar yapılmadığı ya da eksik yapıldığı için önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Her yıl artan sağlık harcamaları maalesef sorunun çözümünün başka yerde arandığını göstermektedir.

Sonuç olarak; kolay, ulaşılabilir ve güvenilir gıda temini temel bir insan hakkıdır ve bunu sağlamak kamu idaresinin en önemli ve ihmal edilemez görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi, bilim ve tekniğin önceliklendiği, şeffaf, tarafsız ve yeterli ve etkili gıda denetim hizmetlerinin yapıldığı, her insanımızın kolayca gıdaya ulaşımını sağlayacak planlı ve bağımsız bir tarım ve gıda politikalarının oluşturulmasından geçmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube