EĞİTİM ÜZERİNE (Seyfullah Kayman’ın Eğitim Dünyası)

Eğitim; kişilerin hayatlarını sürdürebilmeleri ve toplumda yer edinebilmesi için edinilen bilgi, beceri, anlayış değişikliklerine denir. Eğitim geniş anlamda, insanların toplum standartlarını, inançlarını ve yaşamayı kolaylaştıracak yolların kazanılmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir.

Kısaca “istenilen davranışı geliştirme ve pekiştirme süreci” olarak da tanımlanabilir.

Fransız filozofu Helvetius “Aldığımız eğitim ne ise o kadar oluruz” demiştir. Gerçekten de insan geçmişte yaşamış ve öğrenmiş olduklarının ürünüdür.

Eğitimin Özellikleri Nelerdir?

-Eğitim sürekli devam eden bir süreçtir.

-Eğitim devam ederken, kişinin davranışlarının istenilen bir biçimde değiştirilmesi hedeflenmektedir.

-Eğitim süreci devam ederken kişinin davranışlarının bilerek ve isteyerek değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

-Eğitim sayesinde insanların kişiliği de farklılaşma içerisine girmektedir.

-Eğitim aynı zamanda, bir kültürlenme süreci olarak da tanımlanmaktadır.

-Eğitim, bir nevi kişinin topluma ayak uydurması olarak da tarif edilmektedir.

Eğitim Sürecinin Özellikleri Nelerdir?

-Eğitim yalnızca insana özgüdür.

-Eğitim oldukça kapsamlıdır. Bu süreç sadece okulda olmaz. Aynı zamanda okul öncesinden, sonrasında ve okul dışında da süreç her zaman devam eder.

-Eğitim süreci süreklidir ve her zaman devam etmektedir. Çünkü insan sürekli gelişmekte ve her zaman da yeni bir şeyler öğrenmektedir.

-Eğitim süreci çeşitli bulgu ve bilimsel araştırmalardan yararlanmaktadır.

-Eğitim he milli hem de uluslararası yönlere sahiptir.

-Eğitim, hayat ile gerçekleşir. Yaşantılar eğitim sürecinin en önemli parçasıdır.

-Eğitimde bir mekan ya da yer sınırlaması söz konusu değildir.

-Eğitim her yerde oluşabilmektedir.

Eğitimi, tanımsal, özelliksel ve süreçsel olarak ele almaya çalıştık. Buradan da anlaşılacağı gibi eğitim yaşantısal bir süreçtir. Öğretimle karıştırılmamalı. Çünkü öğretim, eğitimin sadece bir parçasıdır. Eğitimli toplum, diplomalı toplum gibi algılanmamalı. Toplumsal değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması, insanların birbirleriyle yaşam standartları açısından ortak payda da yer alması, farklı bakış açısının bir zenginlik olduğu algısını taşiyabilmesi gibi. Tüm bunlar iyi eğitilmiş bireylerle ancak sağlanabilir. Bir tolumun herşeyden önce iyi insanlara ihtiyacı vardır. İyi olmanın da ön koşulu iyi eğitimdir.

2

EĞİTİM ÜZERİNE AFORİZMALAR

Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur.

Albert Einstein

Hiç okula gitmedim. Babam da gitmemişti. O yüzden oğlumun çok iyi bir eğitim görmesini istiyorum.

Jackie Chan

Her şeyin bir sınırı vardır. Demir cevheri eğitilerek altına dönüştürülemez.

Mark Twain

Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir şey başaramayacaksınız.

Malcolm X

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.

Michel de Montaigne

Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır.

Bishop Creighton

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.

Nelson Mandela

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.

Hz. Ali

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Atatürk

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.

Diyojen

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

Socrates

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Atatürk

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Atatürk

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

M.L. Boren

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

Addison

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur.

Ukrayna Atasözü

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

H. Mann

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

Atatürk

3

EĞİTİM ÜZERİNE BİR ÖYKÜ

HANGİSİNİ BESLEMELİ!

Temel ihtiyaç olan açlık, susuzluk dışında, insanın kendisi ya da başkaları tarafından beslenen, iyi ve kötü olmak üzere iki yönü vardır. İyi ya da kötü olmak insanın tercihidir. Kim ne olmak, nasıl olmak istiyorsa, öyle olur. İyilik ya da kötülük sonradan edinilen bir eylem şeklidir. Yaşantılarımız aslında içinde yaşamak istediğimiz dünya ile ilgili algı yapısıdır.

Çamura düşen, önce çıkmaya çalışır. Çıkar ve temizlenir. Sonrasında hayatının kararını verir. Bundan sonra ya önüne gelene çamur atar ya da çamurlu olanları temizlemek için çaba sarfeder. Kısaca insan olup olmadığının kararını verir.

Hadi o halde kahve tadında öykümüzü okuyalım.

Bir Kızılderili kabilesinde yaşlılardan biri kabilenin ço­cuklarına eğitim veriyordu. Onlara dedi ki:

İçimde bir savaş var. Korkunç bir savaş… İki kurt arasında… Bu kurtlardan birisi korkuyu, öfkeyi, kıskanç­lığı, üzüntüyü, pişmanlığı, açgözlülüğü, kibiri, kendine acımayı, suçluluğu, küskünlüğü, aşağılık duygusunu, ya­lanları, yapmacık gururu, üstünlük taslamayı ve egoyu temsil ediyor. Diğeri ise zevki, huzuru, sevgiyi, umudu paylaşmayı, cömertliği, dinginliği, alçakgönüllülüğü, ne­zaketi, yardımseverliliği, dostluğu, anlayışı, merhameti ve inancı temsil edi

Bir Kızılderili kabilesinde yaşlılardan biri kabilenin ço­cuklarına eğitim veriyordu.

Çocuklar anlatılanları anlamak için bir dakika dü­şündüler ve içlerinden biri yaşlı Kızılderili’ye sordu:

Hangi kurt kazanacak?”

Yaşlı Kızılderili kısaca cevap verdi:

Beslediğiniz… “

4

EĞİTİM ÜZERİNE İKİ TAVSİYE KİTAP

KÜÇÜK AĞAÇ’IN EĞİTİMİ

Forrest Carter

Klasikleşmeye aday, çağdaş bir anlatıyla hüzünlenmek, coşmak, duyarlığınızı çoğaltmak; yitirilen insani değerlerin önünüze bir bir serildiğini ve damarlanızdaki kanın zaptedilmez biçimde kaynaştığını duyumsamak ister misiniz? Heidi’den Küçük Prens’e, Anna Frank’tan Martı’ya, Şeker Portakalı’ndan Kardelen’e, çocuk duyarlılığının insanları nasıl sevecenlikle ve sevgiyle doldurarak sarstığına tanıklık ettiniz mi?Öyleyse, hüzünlenmeye, coşmaya, sevgiyle dolmaya ve sarsılmaya bir kez daha hazırlanın. Çünkü, insanın özgürlük arayışının yeni bir simgesi olarak kabul edeceğiniz çağdaş bir insan destanını okuyacaksınız.

Küçük Ağaç’ın Eğitimi kitabında, körleştirilen, duyarsızlaştırılan bir dünyada, insani duyarlığın görkemli direnişini okuyacağınızı düşünüyoruz. Küçük Ağaç’ın Eğitimi ile yaşamı okumanın ve okuyarak yaşamanın keyfini çıkaracaksınız.

İLK ÖĞRETMEN

Cengiz Aytmatov

Cengiz Aytmatov’un İlk Öğretmen isimli romanında Kırgızların şifahi eğitimden örgün eğitim sürecine geçişleri anlatılmaktadır. Roman, Öğretmen Düyşen ve öğrencisi Altınay Süleymanova üzerine kurulmuştur. Romanda Öğretmen Düyşen idealist bir öğretmen tipi oluşturmakta ve öğrencisi Altınay ile Kırgız halkının eğitim-öğretim kavramlarına yönelik olumsuz bakış açılarını kırmaktadır.

Roman üzerinden Aytmatov, bir millet için eğitimin ne denli önemli olduğunun vurgusunu yaparken değişime ayak direyen halklarda yeniliklerin kolay benimsenmeyeceğini de betimlemektedir. Bu çalışmada, romanda izleri görülen eğitsel sorunlar ve öğretmen imgesi belirlenmiş ve çağdaş eğitim ilkeleri açısından söz konusu kavramlar incelenmiştir.

EĞİTİM ÜZERİNE TAVSİYE FİLM:

Hıçkırık

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Toplumsal sınıf farklılıklarının da okul ortamında işlendiği ve bununla da mücadele etmek zorunda kalan bir öğretmenin adanmışlık ve azminin işlenmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube